Hello, welcome to enter the Guangzhou City Cast Wang Machinery Co., Ltd.!
Advanced Search:

Contact us

Contact us

Contact: (Ms CAI)

Mobile phone:13631310705

phone:020-36951799

fax: 020-36951766

Address: Huadu District, Guangzhou City, Xinhua Industrial Zone Bi Village North Road on the 10th


栏目及内容
Your Current Location :Home » 栏目及内容  
©2014-2017  Guangzhou City Cast Wang Machinery Equipment Co., Ltd   粤ICP备16070476号-2

Address:No. 10, Beicun North Road, Xinhua Industrial Zone, Huadu District, Guangzhou City PHONE:020-36951799  FAX: 020-36951766 

 mr hu:13926263834     Technical Support:Guangzhou zhu wang

Guangzhou CastKing Sales Manager Telephone


Guangzhou Head Office:
yu he 13926261144
Qibiao Hu 13926263834

Jiangsu Anhui Zhejiang Office:
LiJie 15256578828

Shandong Liaoning Office:
Fangjun Song 13615321588

Hunan Jiangxi Office:
Zehuan Liu 1562225252

Hubei Office, Hubei::
Xingyuan Fu 18759812396

Fujian Office:
Yongqin Hong 18965697621

Guangzhou Casting Wang Sales Manager Telephone